Změna organizace výuky – DISTANČNÍ VÝUKA

Změna organizace výuky – DISTANČNÍ VÝUKA

Podle nařízení Vlády ČR je v období od 14. do 30. října 2020 zakázána osobní účast žáků ve vzdělávání na ZUŠ. Výuka je uskutečňována distančním způsobem. V době podzimních prázdnin od 26. do 30. října 2020 výuka neprobíhá. Děkuji za pochopení a respektování opatření....
Změna organizace výuky – DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka od 5. října 2020

Vážení a milí rodiče, žáci, na základě nařízení Vlády ČR a mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje Brno jsme nuceni Vám oznámit zavedení distanční výuky na naší škole, a to s platností od 5. října do 18. října 2020. Stále komunikujeme...
Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021

Výuka ve školním roce 2020/2021 začíná 1. září 2020. Tento den se všichni žáci kontaktují telefonicky nebo emailem se svým učitelem k domluvě rozvrhu individuální i kolektivní výuky. Výuka v budovách ZŠ Hudcova, ZŠ nám. Svornosti a Botanická bude zahájena od 7. září...

Červen 2020

24. června – Rozloučení s žáky závěrečných ročníků, 16 hodin, hřiště ZŠ J. Babáka. Za nepříznivého počasí pouze předání vysvědčení u vrátnice školy. 26. června –  Vystoupení vybraných žáků na Slavnostním rozloučení žáků 9. tříd ZŠ nám. Svornosti....
Změna organizace výuky – DISTANČNÍ VÝUKA

Milí žáci, rodiče, přátelé školy, vítáme Vás v novém školním roce 2020/2021. Těšíme se na Vás. ZUŠ Orchidea