Základní umělecká škola Orchidea clasic

pořádá slavnostní
Adventní koncert

3. prosince 2019 v 17:30 hodin
v Sále Milosrdných bratří (Vídeňská 7)

Účinkují žáci a učitelé školy.
Vstupné dobrovolné