Základní umělecká škola Orchidea clasic přeje všem žákům, rodičům a přátelům školy  odpočinkové a pohodové letní prázdniny! Děkujeme za Vaši přízeň, mnoho krásných hudebních zážitků a těšíme se na shledanou v září!