Základní umělecká škola Orchidea clasic, s.r.o. Vás srdečně zve na školní klavírní přehlídku „Nebojme se soutěžit“. Středa 6. února 2019 od 15h v koncertním sále, J. Babáka 1, Brno. Klavírní přehlídka je přístupná veřejnosti, vstup je možný mezi jednotlivými výstupy při potlesku.