Úspěchy

Osobním úspěchem každého žáka je, když je připraven sám veřejně vystoupit. Bývá to zážitkem, na který se nezapomíná a který může napomoci i při jiných příležitostech veřejné komunikace v dospělosti. Úspěchem školy a každého jednotlivého učitele je, když žáci přijdou na koncert vhodně oblečeni, před svým vystoupením i po něm se umí uklonit, když rodiče se svými dětmi neodcházejí během koncertu. Přispíváme tak ke společenské výchově. K největším úspěchům každé školy jistě patří, jestliže její žáky přijme k dalšímu studiu vyšší škola, v našem případě konzervatoř nebo gymnázium s uměleckou profilací. To je uznání, které vypovídá o úrovni práce školy. U našich žáků se to povedlo již v bezmála dvaceti případech.

Studenti naší hudební školy přijatí ke studiu na konzervatoři a nebo VŠ uměleckého směru:
 

2016 - Viola Saláková - violoncello, Konzervatoř Brno
2016 - Vojtěch Tesař - sólový zpěv, Konzervatoř Brno
2014 – Kateřina Smetanová – příčná flétna, Akademie staré hudby na FF MU
2014 – Doubravka Čermáková – harfa, přípravný ročník Konzervatoře Brno
2013 – Jan Christian Kraft – housle
2013 – Lucie Puková – zpěv, Konzervatoř Jaroslava Ježka
2012 – Simona Němcová - hra na akordeon
2012 – Veronika Vlasáková – klavír, Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací
2012 – Vít Motyčka - hra na fagot
2010 – Markéta Babáčková - hudební věda FF MU
2010 – Romana Jelínková - sólový zpěv JAMU i AMU
2010 – Jan Macík - hra na fagot
2009 – Josef Javora - obor skladba
2006 – Robert Lacko - hra na klarinet
2006 – Lucie Klimová - taneční konzervatoř
2006 – Lenka Funková - hra na klarinet
2005 – Jakub Kozák - hra na klavír, vítěz ústředního kola celonárodní soutěže
2004 – Martin Vodička - zpěv, obor muzikál
2002 – Pavlína Tomková - hra na harfu
2001 – Pavel Horák - hra na fagot
1999 – Eva Nedomová - sólový zpěv

K úspěchům však musíme počítat také veřejné koncerty školy, žákovské večery pořádané ve školním sále a bezpočet různých příležitostných vystoupení v Brně a okolí, ale také v Praze, Vídni či Bratislavě. Za úspěch můžeme považovat i to, že žáci naší školy byli vybráni k účinkování na zahajovacím koncertu Moravský podzim 2009.

Soutěžní úspěchy našich žáků ve školním roce 2016/2017

Úspěchy žáků klavírního oddělení na 1. ročníku soutěžní přehlídky Piano per tutti aneb klavír pro všechny, která se konala 30. a 31. března 2017 v Příboře.
Ze třídy p. uč. Věry Chmelové byla oceněna Amálie Vlčková (O. kategorie) zlatým pásmem a zvláštní cenou za mimořádný výkon.

Ze třídy p. uč. Viktora Vojnoviče získala Kamila Navrátilová (2. kategorie) stříbrné pásmo, Josefína Papoušková (2. kategorie) bronzové pásmo, Karolína Zamboyová (3. kategorie) stříbrné pásmo.

Žáci ze třídy p. uč. Věry Chmelové 
Tereza Nikoletta Sommrová  (kategorie 7 – 10 let) a Dominik Gajdoš (kategorie 11- 15 let) 
získali na Mezinárodní skladatelské soutěži Artistes en herbe v Lucembursku, do které bylo posláno celkem 242 skladeb z celého světa 3. místo. Gratulujeme.

Ve dnech 19. – 21. března se účastnili žáci pěveckého oddělení celostátního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. 
V kategorii A2 z počtu 39 soutěžících si vyzpívala Magda Pravcová ze třídy p. uč. Jitky Koutníkové 3. místoEmílie Bukajová ze třídy p. uč. Evy Vlčkové Nedomové čestné uznáníGratulujeme.

Gratulujeme k úspěchům žáků klavírního oddělení,
kteří se 21. a 22. února 2017 zúčastnili 
Okresního kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír:
 
Amálie Vlčková (O. kategorie) - 1. cena s postupem do krajského kola
a Cena pro nejmladšího účastníka
 
Sebastian Wright (VII. Kategorie) 1. cena s postupem do krajského kola 
  a Zvláštní cena za skladbu D. Scarlattiho
 
Ella Apolena-Ada Wright (I. kategorie) 2. cena
 
Kristýna Gajdošová (IV. kategorie) 2. cena
 
Tereza Nikoletta Sommrová (II. kategorie) 3. cena
 
Viktorie Bínová (VII. kategorie) čestné uznání I. stupně
 
Všichni žáci jsou vedeni p. uč. Věrou Chmelovou,
 které patří také velká gratulace!
 
Gratulujeme také k ocenění žáků strunného oddělení, 
kteří se 23. a 24. února 2017 zúčastnili 
Okresního kola Národní soutěže ZUŠ 
ve hře na kytaru:
 
Martin Luner (3. kategorie) 
ze třídy p. uč. A. Trunečky získal 2. místo,
 
Vít Ventruba (O./b kategorie) 
ze třídy p. uč. J. Zeleného získal 3. místo.
 
Gratulujeme k úspěchu našich žáků v regionálním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, 
které se konalo 15. února 2017.
 
Kategorie A2 (mladší žáci):
Emílie Bukajová 1. místo s postupem do celostátního kola
(ze třídy p. uč.  E. Vlčkové Nedomové)
 
Magda Pravcová 1. místo s postupem do celostátního kola
(ze třídy p. uč. Jitky Koutníkové)
 
Kategorie C1 (starší žáci):
Vojtěch Tesař 1. místo s postupem do celostátního kola
(ze třídy p. uč. J. Koutníkové)
 
Petra Švehlová 2. místo
(ze třídy p. uč. E. Štěrbové)
 
 

Soutěžní úspěchy našich žáků ve školním roce 2014/2015

Klavírní soutěž „Mládí a Bohuslav Martinů“ v Poličce
Terezie D. Běčáková – zlaté pásmo
Viktorie Bínová – stříbrné pásmo
Kristýna Gajdošová – bronzové pásmo
Sebastian Wright – bronzové pásmo
(Všichni ocenění jsou žáci Věry Chmelové.)

Mezinárodní skladatelská soutěž „Artistes en Herbe“ 2015 v Lucembursku
Kristýna Gajdošová – 3. cena
Tereza Sommrová – 3. cena
Věra Chmelová, pedagog – cena pro pedagoga

Celonárodní soutěž ZUŠ, krajské kolo
Sólový zpěv:
Tereza Unčovská1. místo s postupem do celostátního kola (učí Marie Velebová)
Matěj Páč – 2. místo (učí Eva Vlčková)

Celonárodní soutěž ZUŠ, okresní kolo
Sólový zpěv:
Tereza Unčovská – 1. místo s postupem do krajského kola (učí Marie Velebová)
Matěj Páč – 1. místo s postupem do krajského kola (učí Eva Vlčková)
Sára Lankašová – 2. místo (učí Jitka Koutníková)
Petra Švehlová – 2. místo (učí Marie Velebová)
Karolína Schrieblová – čestné uznání (učí Jitka Koutníková)
Melanie Zbožínková – čestné uznání (učí Eva Vlčková)
Emílie Bukajová – zvláštní ocenění poroty (učí Eva Vlčková)

Hra na příčnou flétnu:
Veronika Jelenová – 2. místo (učí Martina Venc Matušínská)
Magdaléna Milková – 2. místo (učí Martina Venc Matušínská)
Anna Šťastná – 3. místo (učí Radvana Žáková)
Kateřina Smetanová – 3. místo (učí Martina Venc Matušínská)

Hra na klarinet:
Daniel Pravec – 3. místo (učí Stanislav Pavlíček)

Soutěžní úspěchy našich žáků ve školním roce 2013/2014

Klavírní skladba HONG-KONG Dominika Gajdoše (obor základy skladby), zaslaná na konci prosince 2013 do Číny, byla vybrána do sborníku skladeb autorů z celého světa a bez věkového omezení. Desetiletý Dominik Gajdoš byl jediným vybraným zástupcem z České republiky.

Celostátní soutěžní přehlídka „Mládí a Bohuslav Martinů“ v Poličce
Hra na klavír (všichni ocenění jsou žáci Věry Chmelové):
Tara Mozgvová – zlaté pásmo a Cena za interpretaci skladby B. Martinů
Kristýna Gajdošová – zlaté pásmo
Elen Mozgvová – stříbrné pásmo
Terezie D. Běčáková – stříbrné pásmo
Viktorie Bínová – bronzové pásmo
Sebastian Wright – bronzové pásmo

Sólový zpěv:
Veronika Řezková – zlaté pásmo (učí Eva Vlčková Nedomová)

Pěvecká soutěž „Karlovarský skřivánek“, celostátní kolo
Karolína Schrieblová 1. místo (učí Jitka Koutníková)
Matěj Páč – 1. místo (učí Eva Vlčková Nedomová)

Pěvecká soutěž „Karlovarský skřivánek“, oblastní kolo
Karolína Schrieblová – 1. místo s postupem do celostátního kola (učí Jitka Koutníková)
Matěj Páč – 1. místo s postupem do celostátního kola (učí Eva Vlčková Nedomová)

Celonárodní soutěž ZUŠ, okresní kolo
Hra na klavír:
Terezie Dominika Běčáková – 2. místo v 4. kategorii (učí Věra Chmelová)
Tara Mozgvová – 3. místo v 0. kategorii (učí Věra Chmelová)
Kristýna Gajdošová - 3. místo v 1. kategorii (učí Věra Chmelová)
Elen Mozgvová – 3. místo v 2. kategorii (učí Věra Chmelová)
Viktorie Bínová – čestné uznání v 3. kategorii (učí Věra Chmelová)
Sebastian Wright – čestné uznání v 3. kategorii (učí Věra Chmelová)

Hra na housle:
Štěpán Šnajdr - 2. místo v 1. kategorii (učí Zdeněk Klimeš)
Václav Šícha – 2. místo v 2. kategorii (učí Zdenka Tomková)
Markéta Imrišová – 2. místo v 9. kategorii (učí Zdenka Tomková)
Barbora Tobešová – 3. místo v 1. kategorii (učí Zdeněk Klimeš)
Martin Šmerda – 3. místo v 2. kategorii (učí Zdenka Tomková)

Hra na kytaru:
Tobiáš Pavlata – čestné uznání (učí Adam Trunečka)

Soutěžní úspěchy našich žáků ve školním roce 2012/2013

Klavírní soutěž ve čtyřruční hře „Dvořákův Lipník“:
Viktorie Bínová a Elen Mozgvová – 3. místo (učí Věra Chmelová)

Mezinárodní skladatelská soutěž v Lucembursku:
Kateřina Čermáková, Dominik Gajdoš, Daniel Pravec (učí Věra Chmelová) – dělené 3. místo v kategorii mladších žáků (1. místo neuděleno)

Pěvecká soutěž "Karlovarský skřivánek", celostátní kolo:
Veronika  Řezková – 2. místo (učí Eva Vlčková)

Celonárodní soutěž ZUŠ v komorní hře, krajské kolo:
klavírní trio: Jan Ch. Kraft, Eliška Muchová, housle, Marie Pavlatová, klavír - 1. místo (učí Zdenka Tomková, Ema Michálková)

Celonárodní soutěž ZUŠ ve hře na akordeon, krajské kolo:
Vojtěch Tesař – 2. místo (1. místo neuděleno), učí Klára Šmahelová

Celonárodní soutěžní přehlídka mladých skladatelů:
Dominik Gajdoš – zlaté pásmo (učí Věra Chmelová)
Terezie D.  Běčáková – zlaté pásmo (učila Martina Kachlová)
Kateřina Čermáková – stříbrné pásmo (učí Věra Chmelová)
Daniel Pravec – stříbrné pásmo (učí Věra Chmelová)
Eliáš Pravec – stříbrné pásmo (učí Věra Chmelová)

Soutěž mladých klavíristů "Mozart opět v Olomouci":
Erik Ryšavý - zlaté pásmo a zvláštní cena poroty (učí Věra Chmelová)
Terezie D. Běčáková – zlaté pásmo (učí Věra Chmelová)
Elen Mozgvová – zlaté pásmo (učí Věra Chmelová)
Viktorie Bínová – stříbrné pásmo (učí Věra Chmelová)

Pěvecká soutěž "Karlovarský skřivánek", oblastní kolo:
Veronika Řezková – 1. místo s postupem do celostátního kola (učí Eva Vlčková)
Amálie Čermáková - 2. místo (učí Marie Velebová)
Ela Koulisiani – 2. místo (učí Eva Vlčková)

Celonárodní soutěž ZUŠ ve hře na akordeon, okresní kolo:
Vojtěch Tesař – 1. místo s postupem (učí Klára Šmahelová)

Celonárodní soutěž ZUŠ v komorní hře, okresní kolo:
klavírní trio: Jan Ch. Kraft, Eliška Muchová, housle, Marie Pavlatová, klavír - 1. místo (učí Zdenka Tomková, Ema Michálková)
Julie Přikrylová, housle a flétna – 2. místo (učí Zdenka Tomková)

Soutěžní přehlídka "Brněnské kolo":
Jan Ch. Kraft, housle – 1. místo (učí Zdenka Tomková)
klavírní trio: Jan Ch. Kraft, Eliška Muchová, housle, Marie Pavlatová, klavír - 1. místo (učí Zdenka Tomková, Ema Michálková)
Julie Přikrylová, housle a flétna – 2. místo (učí Zdenka Tomková)

Školní rok 2010/2011

Celonárodní soutěž ZUŠ, ústřední kolo:
Hra na klavír:
Marek Ryšavý – 2. místo (učí Marcela Slaná)
Erik Ryšavý – 2. místo (učí Věra Chmelová)

Hra na akordeon:
Vojtěch Tesař – 2. místo (učí Jana Sapáková)

Skladba:
Tereza Šmahelová – zlaté pásmo (učí Marcela Slaná)
Marek Ryšavý – zlaté pásmo (učí Marcela Slaná)
Klára Kunčická – stříbrné pásmo (učí Marcela Slaná)
Terezie D. Běčáková – stříbrné pásmo (učí Věra Chmelová)

Pěvecká soutěž „Karlovarský skřivánek“, oblastní kolo:
Veronika Řezková – 1. místo s postupem do celostátního kola (učí Eva Vlčková)
Tereza Unčovská – 3. místo (učí Marie Velebová)
Zuzana Řeháková – 3. místo (učí Marie Velebová)
Jana Řehořová – čestné uznání (učí Lucie Kašpárková)

Vybrané fotografie z celonárodní soutěže ZUŠ naleznete ve Fotogalerii.

V tuto chvíli není tento termín přiřazen k žádnému obsahu.

Subscribe to RSS - Úspěchy