Základní umělecká škola Orchidea clasic, s.r.o. vyhlašuje

Ověřovací talentové zkoušky pro školní rok 2019/2020

14. května 2019 od 14 do 18 hodin (v budově ZŠ J. Babáka)
22. května 2019 od 14 do 18 hodin (v budově ZŠ J. Babáka)