Základní informace

Uhodli jste, jestliže si myslíte, že je naše škola podobná stovkám jiných ZUŠ. Ano, je to tak! Také my musíme plnit všechna nařízení, usnesení a zákony. Proto i u nás platí učební plány a osnovy. Také my máme přípravné oddělení pro děti předškolního věku, ale již od 4 let. V přípravných odděleních "školáků" se lišíme od většiny ZUŠ tím, že děti začínají s nástrojem okamžitě. Tedy v září, ne až od pololetí. Přípravným nástrojem je klavír nebo zobcová flétna. Následuje sedmiletý první stupeň, čtyřletý druhý stupeň pro středoškoláky a ještě může navázat studiem pro studenty VOŠ.

Nalezneme však i další odlišnosti od jiných ZUŠ. V první řadě je to elementární improvizace, kterou řada našich učitelů systematicky uplatňuje u svých žáků již od samých počátků čímž rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti, které pak může žák uplatnit ve svém životě v různých oblastech praktického zaměření. Pro tvořivě nadané žáky máme od roku 2006 oddělení skladby, kam zařazujeme žáky již od sedmi let. Hru na klavír můžeme vyučovat v angličtině nebo němčině.

Na naší škole působí také učitelé, kteří se dokáží vedle požadavků osnov zabývat se svými žáky také hudbou lidovou, populární a zábavnou (více v rubrice Školní vzdělávací program).

Nesmíme zapomenout na již zmíněné oddělení v úvodu této kapitoly: Předškolní přípravnou hudební a nástrojovou výuku pro děti od 4 nebo 5ti let. Děti pod vedením nejzkušenějších učitelů zvládají základní elementární hudební výchovu, hlasovou výchovu, rozvoj fantazie, kresbu, dramatiku, základy hry na klavír nebo zobcovou flétnu, pohybovou výchovu a k tomu mají možnost vlastnoručně si "osahat" housličky nebo třeba i harfu. Tím se naší škole daří již od samých počátků uplatňovat to, s čím se na ZUŠ běžně pracuje, ale většinou odděleně v oborech. U nás dáváme souhrn všeho právě těm nejmenším. Zde se také nejlépe ukáže, kterým směrem se zaměřit, protože vše najednou, to jedno dítko těžko zvládne. Protože máme pouze obor hudební, nečiníme žádné překážky žákům, kteří později chtějí navštěvovat třeba taneční obor na jiné ZUŠ.

Dovolíme si upozornit Vás ještě na jeden fakt: Většina ZUŠ nemá oddělení pro 4leté děti, protože v souladu se Zákonem se na děti tohoto věku neposkytuje státní dotace. Školné na tyto děti je pouze symbolické, protože skutečné náklady jdou na vrub školy. Jestliže se naše škola v tomto případě nechová tržně, předpokládá, že i rodiče těchto dětí nepřejdou okamžitě po vyčerpání této materiální výhody na jinou školu.

Než se rozhodnete pro naší školu, můžeme Vás pozvat přímo do vyučování, abyste si mohli udělat představu. Napište nám co byste rádi shlédli, přidejte k tomu ještě několik pro Vás vhodných termínů a my Vás rádi pozveme.