Přijímací řízení

Máte-li zájem, aby Vaše děti navštěvovaly naši školu, nebo se o studium hudby zajímáte Vy, zašlete nám přihlášku, nebo nás kontaktujte

 

Ověřovací talentové zkoušky

17. května 2018,  14 - 18 hodin, ZŠ J. Babáka (hlavní budova školy)

Náhradní termín: 6. června 2018, 14 - 17 hodin, ZŠ J. Babáka (hlavní budova školy)
 
Ověřovací talentové zkoušky do předškolního oddělení
 
6. června 2018, 14 - 17 hodin, ZŠ J. Babáka (hlavní budova školy)
 

K talentové zkoušce se dostavte, prosíme, dle pokynů v rubrice Aktuality