Orchidea dnes

Škola již dosáhla povolené kapacity je 600 žáků. Znamená to, že se dále nemůže rozvíjet podle skutečného zájmu veřejnosti.

Na škole vyučujeme děti od 4 let v předškolním oddělení, žáky základních škol, středoškoláky a studenty VOŠ. Vyučujeme hře na běžné hudební nástroje, ale také méně obvyklé jako je harfa nebo fagot. Vyučujeme sólovému nebo sborovému zpěvu. Povinnými předměty jsou Komorní hra, Hudební teorie a praxe a Hudební literatura. Součástí každé individuální vyučovací hodiny je rozvoj improvizace. Máme i oddělení pro zrakově postižené.

Naší snahou je zpřístupnit základní hudební vzdělání co největšímu počtu dětí, žáků a studentů v naší oblasti. Pro současné i budoucí dny je lépe, když se mladí lidé zabývají něčím, co je obohacuje, než aby upadali v bezcennostech. Máme proto jedno z nejnižších školných v Brně. Při hře žáka na dva nástroje poskytujeme u druhého nástroje 40% slevu, případný třetí nástroj je zdarma. V odůvodněných případech poskytujeme i další slevy. Za tyto výhody ale vyžadujeme poctivou domácí přípravu žáků.

Zvláštní pozornost zasluhuje naše spolupráce se Základní školou Jana Babáka. Jsou to především společní žáci tzv. "hudebních" tříd. Zde se prolíná práce učitelů obou škol, kteří zcela vědomě pracují pro obě školy. Zvláště, když jde o přípravu společného vystoupení. Podobně spolupracujeme v oblasti sborového zpěvu, při hlasové výchově či secvičení orchestru. Řadu let předvádí dramatické oddělení ZŠ různá úspěšná vystoupení, ke kterým naše škola připravuje hudební složku.

K úspěchům naší školy patří desítky provedení různých veřejných vystoupení a koncertů v Brně a okolí, v Bratislavě nebo Vídni, pražská prezentace výsledků u dětí opředškolního věku, či zahajovací koncert Moravského podzimu 2009. Jako škola působíme teprve patnáctým rokem. Za tak krátkou dobu se nám podařilo připravit ke studiu na konzervatoři a JAMU 15 žáků, 3 z nich po dokončení studia na naší škole již vyučují. Našim hlavním cílem je nejen rozvoj hudební vzdělanosti, ale také směrování našich žáků
a studentů k větší slušnosti v mezilidských vztazích naší společnosti a pěstováním smyslu pro krásu nejen kolem nás.

Nezanedbatelnou činností naší školy je hudební nakladatelství, které se specializuje na studijní literaturu pro žáky ZUŠ. Vydané tituly neslouží jen žákům naší školy, jsou u nás v prodeji ve všech větších knihkupectvích, naleznete je i v Rakousku, Německu a Švýcarsku.