Školné

Základní pololetní školné je stanoveno na 1.800,- Kč (měsíčně 360,- Kč) při jedné celé vyučovací hodině Hry na hudební nástroj, jedné hodině Hudební nauky a od 3. ročníku hodině Komorní nebo Souborové hry. U některých nástrojů (zobcová flétna, kytara, hlasová výchova, keyboard) je možné, aby v jedné vyučovací hodině byli vyučováni dva žáci. V takovém případě činí pololetní školné jen 1.000,- Kč (měsíčně 200,- Kč). Výrazné slevy poskytujeme žákům při hře na dva hudební nástroje, případná hra na třetí nástroj je zdarma. Upřednostňujeme výběr školného v hotovosti, platba převodem je možná při uvedení všech číselných symbolů a jména žáka (ne jména rodičů). Na některých odloučených pracovištích může dojít vzheldem k vyššímu nájmu ke zvýšení školného. V takovém případě jsou samozřejmě rodiče žáka předem informováni. 

V odůvodněných případech poskytuje škola další slevy.