Ochrana osobních údajů

Základní umělecká škola Orchidea clasic s.r.o. jako správce osobních údajů dle zákona zpracovává údaje k vedení školní dokumentace, zaměstnanců školy a jejich žáků. Na školu je možné se obracet k uplatnění práv mailem na adrese info@zusorchidea.com nebo poštou na adrese ZUŠ Orchidea, Jana Babáka 1, 616 00 Brno (Lidická 700/19 602 00 Brno).
Tímto způsobem je možné se na školu obracet také za účelem práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, vznést námitku proti zpracování. Výše uvedeným způsobem je možné se na školu obracet i v případě odvolání souhlasu se zveřejněním osobních údajů.
Jmenovaným pracovníkem pro kontrolu plnění GDPR na naší škole je Marcela Grätzová, DiS., e mail: m.gratzova@zusorchidea.com.
Na žádost rodičů může škola zveřejnit některé citlivé osobní údaje (např. fotografii žáka, nebo jeho umístění v soutěži). K tomu však potřebuje souhlas rodičů (zákonných zástupců). Formuláře pro takový souhlas rodičů obdrží každý žák od svého učitele.