Ověřovací talentové zkoušky

ŽÁCI NOVĚ PŘIJATÍ KE STUDIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
 
Na základě výsledků ověřovacích talentových zkoušek byli ke studiu 
v ZUŠ Orchidea přijati tito uchazeči:
 
Hra na klavír:
reg. číslo uchazeče:
003
006
007
011
012
018
020
022
023
025
026
028
029
030
 
Hra na zobcovou flétnu:
reg. číslo uchazeče:
046
 
Hra na housle:
reg. číslo uchazeče:
033
037
 
Zpěv:
reg. číslo uchazeče:
008
 
Hra na kytaru:
reg. číslo uchazeče:
017
019
021
035
 
Zákonní zástupci přijatých žáků se dostaví v termínech 6.6. a 13.6.2017 v době 13 – 17 hodin k vyplnění přihlášky a uhrazení školného na 1. pololetí pro školní rok 2017/18. Vyřizuje Bc. Petra Jati, tajemnice ověřovacích talentových  zkoušek, na tel. čísle 606 757 408.  
V případě nepotvrzení nástupu aktuálně přijatých žáků budou osloveni uchazeči, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů.
 
 
 
Uchazeči, kteří úspěšně vykonali ověřovací talentovou zkoušku, ale z kapacitních důvodů nemohou být v tuto chvíli přijati:
reg. číslo uchazeče:
024
038
V případě uvolněných míst bude škola kontaktovat uchazeče na konci prázdnin nebo na začátku září.
 
 
Uchazeči, kteří nebyli přijati:
reg. číslo uchazeče:
001
002
004
005
009
010
013
014
027
031
032
036
039
040
042
043
 
     
S případnými dotazy se obracejte na  Bc. Petru Jati, tajemnici ověřovacích talentových zkoušek, na tel. čísle 606 757 408.  
 

Ověřovací talentové zkoušky

Ověřovací talentové zkoušky do ZUŠ Orchidea proběhnou na ZŠ Jana Babáka v pondělí 15. května 2017 v čase 14:00 - 18:00 hodin ve třídě 5. A.

Náhradní termín se uskuteční ve čtvrtek 25. května 2017 v čase 14:00 - 17:00 hod.

Náplní talentové zkoušky bude ověření intonačních, sluchových a rytmických předpokladů uchazeče pro hudební vzdělávání. Žáci si ke zkoušce připraví jednu píseň, kterou zazpívají.

Ověřovací talentové zkoušky do PPHV (Předškolní přípravné hudební a nástrojové výuky) se uskuteční rovněž ve čtvrtek 25. května 2017 v čase 14:00 - 17:00 hod.